କ’ଣ ସ୍ଵିଡେନ ଦେଶର ଯୁବତି ମାନେ ନିଜ ଅଣ୍ଡରୱେଅର ଭିତରେ ରଖି ଥାନ୍ତି ଚାମୁଚ? କ’ଣ ଜୌନାଙ୍ଗ ଛେଦନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାଏତି ବାହାର କରା ଯାଇଅଛି? ଜାଣନ୍ତୁ ସତ।

ବର୍ତମାନ ସମୟର ନାରୀ କେଉଁ ଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ସାଇଟା ଭାରତ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ହେଉ। ପ୍ରତିଦିନ ନାରିଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର କୁ ନେଇ ଖବର ସୁଣିବାକୁ ମିଳି ଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାଏ ମଧ୍ୟ ନିଯା ଯାଇ ଥାଏ।    ୧୨ ଡିସେମ୍ବରକୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରାପ୍ସର ସାଇଟରେ ଛପି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅନୁଛେଦରେ ଏହା ଦାବି କରା ଯାଇଅଛି ଯେ ସ୍ଵୀଡେନ ଦେଶରେ ଯୁବତି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହମତି […]

Continue Reading