ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଫୋଟୋର ସତ୍ୟତା।

31 ଡିସେମ୍ବରରେ Mamata Behera ନାମକ ଜଣେ ଫେସବୁକ ୟୁଜର ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଫୋଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଝିଅ ଆଖିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଝିଅଟି ନିଜ ହାତରେ CAA ବିରୋଧରେ ଏକ କାର୍ଡଲେଖି ଧରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ, ହମ ନହିଁ ଡରେଙ୍ଗେ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଡରିବୁ ନାହଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଝିଅଟିର ଆଖିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା ଭିଳି ଦେଖା ଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ […]

Continue Reading