ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଟିପୁସୁଲତାନ ନାମକ କୌଣସି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି?

ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସ୍ଲିମ ଧର୍ମର  ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଇତିବାସରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ନାମ ଏହି ବାବାଦରେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିଥାଏ। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଜଣେ ମୁସ୍ଲିମ ରାଜା ଥିଲେ। ତେବେ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ସାରୁଖାନ ଟିପୁ ସୁଲତାନର ଏକ ଫିଲ୍ମ କରିବା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସାରୁଖ ଖାନ […]

Continue Reading