କ’ଣ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ନୀରଜ ଚୋପଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ଵ ଆଥ୍ଲେଟିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ରୋପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି?

ଅଲମ୍ପିକ୍ ସୁନା ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପଡ଼ା ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଏକ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ହେଇଥିବା ବିଶ୍ଵ ଆଥ୍ଲେଟିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ସେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋକିତାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରୋପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।  ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ନୀରଜ ଚୋପଡ଼ା ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ସହିତ ଦାବି କରା ଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ଵ ଆଥ୍ଲେଟିକ […]

Continue Reading